0 %

Հաղթահարենք հրդեհը զինված

Սերտիֆիկացված, որակյալ, հարուստ ապրանքատեսակներ
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Հակահրդեհային սարքավորումներ

Փոշիով կրակմարիչներ
Ածխաթթվային կրակմարիչներ
Օդափրփրային կրակմարիչներ
Հրշեջ պահարաններ
Հրշեջ խողովակներ
Հրշեջ հիդրանտներ
Հրշեջ վահանակներ
Կրակմարիչի կախիչներ
Հրշեջ գլխիկներ
Հրդեհամարման մոդուլներ
Հրշեջ փողակներ
Ավազի արկղեր

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

<<Պոժտեխնիկա>> ընկերությունը հիմնադրվել է 2006թ.-ին (նախկին անվանումը <<ԱՎՍՈ Թրեյդ>> մինչև 2010թ.): Ընկերությունը ներմուծում է հակահրդեհային գույք Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի Հանրապետության առաջատար արտադրողներից, ինչպես նաև կատարում է կրակմարիչների վերալիցքավորման և վերանորոգման անթերի աշխատանքներ: <<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ-ն համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ: Մեր ընկերությունը հիմնադրման օրվանից պահպանում է առաջատարի իր դիրքերը՝ շնորհիվ բարձրորակ ապրանքատեսականու և որակյալ ծառայության մատուցման